Ethvert støttebeløb er velkomment som bidrag til de nævnte opgaver og den løbende drift. Støtte beløb på op til 15.900 kr kan trækkes fra på selvangivelsen, og virksomheder har muligheder for at donere udstyr. Støttebeløb kan gives på disse tre måder:

a) Indbetaling af et beløb til Fonden til Fremme af Antroposofisk Kulturel Virksomhed, som igennem årene har støttet foreningen. Beløbet skal da ’ønskemærkes’ med ’Biokrystal’. Fondens konto er: reg.nr. 8401 + konto.nr. 1021106.

b) Indbetaling af et beløb til Merkur Fonden, der også har støttet foreningen igennem årene. Beløbet skal ’ønskemærkes’ med ’Biokrystal’. Fondens konto er: reg.nr. 8401 + konto.nr. 1079005.

c) Kontingent – dette er 200 kr. for private og 2.000 kr. for virksomheder. Det indbetales på vor konto: reg.nr. 8401+ konto.nr. 1012865, mærket ’Kontingent’.

Med bedste hilsen Bestyrelsen Biodynamisk Forskningsforening

Anna Iben Hollensberg, Birthe Holt, Klaus Loehr-Petersen, Per Clauson-Kaas og Jens-Otto Andersen, jens-otto.andersen@gmx.net Mobil: 3024 7207.