Støtte til foreningens arbejde

Hvordan kan man økonomisk støtte foreningens arbejde?

Enhver økonomisk støtte til vort arbejde er meget velkommen og kan gives på to måder:

a) Et beløb overføres til Fonden til Fremme af Antroposofisk Kulturel Virksomhed, som gennem alle årene har støttet foreningen. Beløbet skal angives som tiltænkt forskningsforeningen ved at tilføje ‘Biokrystal’ som bemærkning.

Fondens konto er: reg.nr. 8401 + konto nr. 1021106.

b) Et beløb overføres til Merkur Fonden, som også har støttet foreningen gennem alle årene. Beløbet skal angives som tiltænkt forskningsforeningen ved at tilføje ‘Biokrystal’ som bemærkning.

Fondens konto er: reg.nr. 8401 + konto nr. 1079005.

Medlemskontingentet er 200 kr. for private og 2.000 kr. for virksomheder.

Beløbet overføres til: reg.nr. 8401 + konto nr. 1012865, med bemærkningen ‘Medlemskab’.

Comments are closed.